Dolegliwości bólowe oraz urazy barku są częstymi problemami, z którymi zgłaszają się pacjenci. Przy pomocy badania USG można precyzyjnie zdiagnozować przyczynę bólu i ograniczenia ruchomości w stawie, stwierdzić patologię w zakresie stożka rotatorów, zmiany zwyrodnieniowe stawu, zespół ciasnoty podbarkowej, podwichnięcie i zwichnięcie stawu, zapalenie kaletek, zarastające zapalenie torebki stawowej ( tzw. „zamrożony bark”), zerwanie mięśni oraz wiele innych patologii. Przy pomocy badania dynamicznego można stwierdzić, jak dokładanie zachowują się uszkodzone struktury podczas ruchu, co jest wielką przewagą w stosunku do badania rezonansem magnetycznym.

USG BARKU – obszary badańusg barku kraków

  • staw barkowo-obojczykowy
  • więzadło kruczo-barkowe, kruczo-ramienne
  • kaletka podbarkowa
  • stożek rotatorów

– ścięgno mięśnia podłopatkowego
– ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
– ścięgno mięśnia podgrzebieniowego
– ocena zachowania się stożka rotatorów w badaniu dynamicznym (odwiedzenie)

  • wysięk, obrzęk błony maziowej w jamie stawu ramiennego
  • tylny obrąbek stawu ramiennego
  • ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia oraz jego pochewka włóknista i maziowa
  • mięśnie okolicy barku

– mięsień naramienny
– mięsień czworoboczny
– mięsień równoległoboczny większy i mniejszy
– mięsień dźwigacz łopatki