USG Kraków: diagnostyka i monitorowanie leczenia urazów i schorzeń narządu ruchu

Diagnostyka ultrasonograficzna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną diagnostyki obrazowej. Nowoczesne aparaty pozwalają na bardzo precyzyjne obrazowanie, pomoc w postawieniu właściwej diagnozy i monitorowanie leczenia.

 

Badanie USG to nieinwazyjne badanie, dzięki któremu można ocenić w ujęciu dynamicznym mięśnie i aparat więzadłowo-torebkowy, ocenić ścięgna, nerwy, powierzchnie stawowe i naczynia kończyn górnych i dolnych. Stanowi ono uzupełnienie badania ortopedycznego oraz pozwala ukierunkować dalszą diagnostykę i leczenie. Ponieważ jest to badanie nieszkodliwe, można je wykonywać wielokrotnie, co daje możliwość systematycznego monitorowania oraz skutecznego leczenia chorób i urazów narządu ruchu.

Przy pomocy aparatu USG można też z dużą dokładnością podawać leki w miejsca objęte procesem chorobowym, w obszary o największej patologii, czyli tam, gdzie ma najsilniej działać. Szczególnie leki sterydowe wymagają precyzyjnego podania, by ograniczyć do minimum działania niepożądane. Wprowadzanie igły pod kontrolą aparatu USG ułatwia ewakuację zbiorników płynowych i krwiaków poprzez precyzyjne wprowadzenie igły nawet do bardzo małych struktur.